Asian elephants

ช้างของชนเผ่ากะเหรี่ยงต้องอดอยากเนื่องจากวิกฤตโควิด-19

ช้างของชนเผ่ากะเหรี่ยงต้องอดอยากเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 กรุงเทพฯ 27 พฤษภาคม 2563 – สืบเนื่องจากการทำลายสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่ ช้างเอเชียจำนวนมากต้องใช้ชีวิตแบบไร้อิสระและต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้ในการซื้ออาหาร ในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวถูกระงับและส่งผลให้ปางช้างต่างๆ ต้องปิดลง นับตั้งแต่มีกฎข้อบังคับให้ระงับการท่องเที่ยวเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ช้างและผู้ดูแลต่างขาดรายได้และที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ไม่มีกำลังมากพอในการซื้ออาหาร เนื่องจากช้างหนึ่งตัวนั้นสามารถกินอาหารมากถึง 200 กิโลกรัมต่อวันChai Lai Orchid (ไฉไลออร์คิด) บริการที่พักแบบรักษาระบบนิเวศหรือ Eco-lodge (อีโคลอดจ์) และบ้านพักสำหรับช้างที่ถูกช่วยเหลือ ตั้งอยู่ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการระดมทุนบนเว็บไซต์ Weeboon.com เพื่อช่วยเหลือช้างของชนเผ่ากระเหรี่ยงในสถานการณ์นี้ เนื่องจากการจองตั๋วเพื่อรับชมช้างถูกยกเลิกทั้งหมด ควาญช้างและช้างต้องเดินเท้าประมาณ 1 ถึง 3 วันเพื่อกลับหมู่บ้านของตน ซึ่งการเดินทางเหล่านี้มักมีอันตรายจากการจราจร อุณหภูมิสูง ภาวะขาดน้ำ และขาดอาหารคุณชญานิน ปัจฉิมทัศนาการ (ชาร์ลี) และคุณจิตริน  ปัจฉิมทัศนาการ (ไทเกอร์) สมาชิกชุมชน Chai Lai Orchid (ไฉไลออร์คิด) ได้อาสาดำเนินการโครงการระดมทุนโดยไม่รับค่าตอบแทน เพื่อมอบเงินบริจาคทั้งหมดในซื้ออาหารให้แก่ช้างที่กำลังเดือดร้อน ซึ่งโครงการระดมทุนถูกตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายในการระดมเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 พฤษภาคม…