COVID Communications Clinic

Pro Bono Consultation for COVID Communications Clinic with Members of the Global Group, Public Relations Network (PRN)

Pro Bono Consultation for COVID Communications Clinic with Members of the Global Group, Public Relations Network (PRN)   Brandnow.asia and its partnered agencies in PRN have joined forces to offer a free 30-minute consultation on business issues related to COVID-19 COVID-19 has caused business disruption around the globe. Brandnow.asia in conjunction with partners have teamed…

COVID Communications Clinic

การบริการสังคมให้คำปรึกษาธุรกิจ COVID Communications Clinic กับสมาชิกกลุ่ม Public Relations Network (PRN)

การบริการสังคมให้คำปรึกษาธุรกิจ COVID Communications Clinic กับสมาชิกกลุ่ม Public Relations Network (PRN)   กรุงเทพฯ 1 มิ.ย. 2563 – Brandnow.asia (บริษัท แบรนด์ นาว) และพันธมิตรในกลุ่ม Public Relations Network (PRN) ร่วมมือกันเพื่อให้คำปรึกษา 30 นาทีแก่ธุรกิจและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายทางธุรกิจทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ Brandnow.asia (บริษัท แบรนด์ นาว) และพันธมิตรร่วมมือกันให้คำปรึกษาธุรกิจ 30 นาทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การควบรวมกิจการ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) และการสื่อสารเพื่อการฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 PRN เป็นเครือข่ายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ทั่วโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 เครือข่ายนี้มีหน่วยงานมากกว่า 25 แห่งทั่วยุโรป เอเชีย แอฟริกา และ อเมริกา…

Asian elephants

ช้างของชนเผ่ากะเหรี่ยงต้องอดอยากเนื่องจากวิกฤตโควิด-19

ช้างของชนเผ่ากะเหรี่ยงต้องอดอยากเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 กรุงเทพฯ 27 พฤษภาคม 2563 – สืบเนื่องจากการทำลายสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่ ช้างเอเชียจำนวนมากต้องใช้ชีวิตแบบไร้อิสระและต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้ในการซื้ออาหาร ในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวถูกระงับและส่งผลให้ปางช้างต่างๆ ต้องปิดลง นับตั้งแต่มีกฎข้อบังคับให้ระงับการท่องเที่ยวเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ช้างและผู้ดูแลต่างขาดรายได้และที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ไม่มีกำลังมากพอในการซื้ออาหาร เนื่องจากช้างหนึ่งตัวนั้นสามารถกินอาหารมากถึง 200 กิโลกรัมต่อวันChai Lai Orchid (ไฉไลออร์คิด) บริการที่พักแบบรักษาระบบนิเวศหรือ Eco-lodge (อีโคลอดจ์) และบ้านพักสำหรับช้างที่ถูกช่วยเหลือ ตั้งอยู่ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการระดมทุนบนเว็บไซต์ Weeboon.com เพื่อช่วยเหลือช้างของชนเผ่ากระเหรี่ยงในสถานการณ์นี้ เนื่องจากการจองตั๋วเพื่อรับชมช้างถูกยกเลิกทั้งหมด ควาญช้างและช้างต้องเดินเท้าประมาณ 1 ถึง 3 วันเพื่อกลับหมู่บ้านของตน ซึ่งการเดินทางเหล่านี้มักมีอันตรายจากการจราจร อุณหภูมิสูง ภาวะขาดน้ำ และขาดอาหาร คุณชญานิน ปัจฉิมทัศนาการ (ชาร์ลี) และคุณจิตริน  ปัจฉิมทัศนาการ (ไทเกอร์) สมาชิกชุมชน Chai Lai Orchid (ไฉไลออร์คิด) ได้อาสาดำเนินการโครงการระดมทุนโดยไม่รับค่าตอบแทน เพื่อมอบเงินบริจาคทั้งหมดในซื้ออาหารให้แก่ช้างที่กำลังเดือดร้อน ซึ่งโครงการระดมทุนถูกตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายในการระดมเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท อย่างไรก็ตามในวันที่ 25…

4 Types of Media

4 Types of Media

Business needs clients to stay alive. The more clients there are, the better it is. To gain more clients for business and growing it in today’s world, the media plays a vital role. Understanding the types of media and how a business can use it will generate the inflow of clients. Having said that, further…

Crisis Communication Checklist to Help Your Business

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสื่อสารช่วงวิกฤตเพื่อช่วยธุรกิจของคุณ

กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2563 ธุรกิจในอุสาหกรรมต่างๆ ล้วนต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต ซึ่งก็คือเหตุการณ์สำคัญขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อองค์กร บริษัท ผู้คน หรือแม้กระทั่งสินค้าและบริการ ซึ่งผลลัพธ์นั้นอาจได้แก่ การสูญเสียทางการเงิน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต สภาวะวิกฤตมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนา เช่น การก่อการร้าย วินาศกรรม การประพฤติมิชอบขององค์กร หรือที่เกิดขึ้นเอง เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อแตกต่างเหล่านั้นจะช่วยลดผลกระทบที่ตามมา เพื่อตอบสนองต่อภาวะวิกฤต องค์กรส่วนใหญ่มักจะมี “การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต” ที่เป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่างๆ วิธีการแก้ไขนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันแผนการสื่อสารก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ อันก่อให้เกิดภาวะวิกฤตที่ยืดเยื้อ สิ่งที่ต้องเตรียมในการสื่อสารช่วงวิกฤต เป็นชุดคำสั่งและคำแนะนำ มีไว้เพื่อช่วยองค์กรในการเตรียมตัว การปฏิบัติ ไปจนถึงการฟื้นตัว ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาคือ 1. ก่อนวิกฤต 2. วิกฤต 3. หลังวิกฤต แต่ละช่วงจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงก่อนวิกฤต จะมีการเตรียมตัวก่อนเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้น ขั้นตอนแรกคือการประเมินความเสี่ยงทั่วไป โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น…

COVID19: How to raise money on Weeboon.com to support those affected

วิธีระดมทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บน Weeboon.com

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2563 – เว็บไซต์ Weeboon.com ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “วิธีการระดมทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บน Weeboon.com” โดยมี มร.โค้ก เหงียน ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเว็บไซต์ Weeboon.com เป็นผู้บรรยาย เนื่องด้วยความต้องการของสังคมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กำลังพุ่งสูงขึ้น ผู้คนล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้การระดมทุนของคุณประสบความสำเสร็จอีกด้วย การสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้ เวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น. บนแอปพลิเคชัน Zoom สนใจสมัคร คลิก และจะมีการส่งลิงค์ออนไลน์ส่งไปให้ท่านก่อนที่การสัมมนาจะเริ่ม ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weeboon.com อีเมล์: info@weeboon.com Line: @weeboon หรือ Facebook FanPage: www.facebook.com/weeboonofficial ### ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สำหรับสื่อมวลชนสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศุภฤทธิ์ รัตนประภาพร (กู๊ด) Email: pr@brandnow.asia โทร.…