คลินิกสื่อสารเรื่องโควิด การสื่อสารภายในและภายนอก สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดของธุรกิจ การปิดกิจการ การควบรวมและการซื้อกิจการ
แผนการรับมืออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
การสื่อสารในช่วงระยะเวลาฟื้นฟูเศรษฐกิจ COVID-19

FOR MATTERS RELATING TO INTERNAL & EXTERNAL COMMUNICATIONS,
DOWNSIZING, CLOSURE, MERGER & ACQUISITIONS, CRISIS MANAGEMENT,
CSR, AND COMMUNICATIONS DURING AND RECOVERY PERIOD OF COVID-19

COVID COMMUNICATIONS CLINIC

Several communications agencies in the PRN (www.pr-network.biz) have joined forces to help businesses with a 30-minute consultation for free by providing preliminary answers to questions on communications planning for crisis management, downsizing, closure, merger & acquisitions, CSR, and communications for recovery post COVID-19.

หน่วยงานการสื่อสารหลายแห่งใน PRN (www.pr-network.biz) ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือธุรกิจด้วยการให้คำปรึกษาฟรี 30 นาทีโดยให้คำตอบเบื้องต้นสำหรับคำถามเกี่ยวกับการวางแผน แผนการรับมืออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ การลดขนาดของธุรกิจ  การปิดกิจการ การควบรวมและการซื้อกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการสื่อสารสำหรับเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วง COVID-19

Phone Number หมายเลขโทรศัพท์ (required)

HOW IT WORKS

Check out our Slideshare on Crisis Communications & Recession Proof

Communications for Merger and Acquisition

Brandnow.asia: Recession proof your business and brands

Our Address

Brand Now Co., LTD.
21/10 Soi Sukhumvit 49 (Klang) Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

SERVICES MADE POSSIBLE BY PARTNERED AGENCIES

Thank you BELAWS for launching this COVID-19 Law Clinic initiative. If you have questions on employment law matters related to the COVID-19, you can benefit from a 30-minute free consultation by clicking here.

CREATIVE CONSULTING GROUP

SWEM

BRANDNOW.ASIA

The Right Spin

INTEGRA