สวัสดีวันสงกรานต์จาก BrandNow.asia

เนื่องในวันปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย และเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน

ด้วยความปรารถนาดี

BrandNow.asia

+662 105 4217

With Gratitude,

Pacharee Pantoomano

MD of Brandnow.asia

brandnow@brandnow.asia | +66 02 105 4217

 

Instant Pain Relief Workshop

Instant Pain Relief Workshop

Are you or someone you care about experiencing chronic aches and pains? The dis-ease can range from physical to emotional. Please join us next week on Thursday 28-Feb-19 for a mini-workshop with Shalini Joshi Yamdagni, an internationally recognized Physical & Emotional Pain Relief Expert and a #1 Best Selling author. What: Instant Pain Relief Workshop When: 28th…

Brand Performance

Brand Performance, Sales Performance & Transactional Brands | Lalamove & Frank.co.th Partnership | UNHCR’s 8th Refugee Film Festival

Returning from our company trip to FUTR Summit ASIA 2018 in Singapore, we are excited to come back with plenty of things to share. First, we have another video for you. This one is about “Brand Performance, Sales Performance, and Transactional Brands.” This video is to help you understand what strategy fits your objective and how to…

The Difference between Advertising and PR

The Difference between Advertising and PR

Knowing the subtleties of advertising and public relations can help you craft successful marketing communication campaigns. AS a PR consultant, I have often been asked what the difference is between Public Relations and Advertising. These two areas of marketing are often misunderstood as being the same thing. Both of these are used in Integrated Marketing…