fbpx

โครงการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

You are here: